Αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης της 5ης Μαΐου 2007

 

Αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης της 5ης Μαΐου 2007
Στις 3 & 4 Ιουνίου οι εκλογές για το Διοικητικό Συμβούλιο της ΒΙΟΖΩ

  • Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα τον απολογισμό δράσης του Διοικητικού Συμβουλίου.
  • Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα τον οικονομικό ισολογισμό του 2006 και τον απολογισμό δράσης της Εξελεγκτικής Επιτροπής.
  • Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα την συνημμένη Ανακοίνωση.
  • Η Γενική Συνέλευση ψήφισε και εξέφρασε ομόφωνα την συμπαράστασή της στο Διοικητικό Συμβούλιο και στον πρόεδρό του για τις ενέργειές τους, για τους ελέγχους των πιστοποιητικών των παραγωγών. Θεωρεί ότι η μήνυση αποτελεί προσπάθεια φίμωσης της φωνής των υγιών ΒΙΟ-καταναλωτών.
  • Η Γενική Συνέλευση εξουσιοδότησε ομόφωνα το Διοικητικό Συμβούλιο να οργανώσει θεματική συζήτηση για την συμμετοχή και παρέμβαση της ΒΙΟΖΩ στην δημιουργία Παρατηρητηρίου Τροφίμων.
  • Η Γενική Συνέλευση εξουσιοδότησε ομόφωνα το Διοικητικό Συμβούλιο να οργανώσει θεματική συζήτηση για την συμμετοχή και παρέμβαση της ΒΙΟΖΩ στην δημιουργία Εργασιακής Αυτόνομης Οικο-κοινότητας.
  • Η Γενική Συνέλευση προκήρυξε Δημοκρατικές και Συμμετοχικές Εκλογές στις 3 και 4 Ιουνίου 2007. Εξελέγη τριμελής Εφορευτική Επιτροπή με έναν αναπληρωματικό μέλος και εξουσιοδοτήθηκε το Δ.Σ. να την βοηθήσει. Επίσης καθόρισε τα παρακάτω:
  1. Με βάση το άρθρο 24 του καταστατικού, υποψήφια μπορεί να είναι όλα τα ταμιακά εντάξει ιδρυτικά και τακτικά μέλη. Οι υποψηφιότητες πρέπει να σταλούν στο Δ.Σ. (Αγ. Κωνσταντίνου 12, 10431 Ομόνοια) 20 πλήρεις μέρες πριν τις εκλογές δηλαδή μέχρι και την Δευτέρα 14 Μαΐου 2007.
  2. Στις εκλογές μπορούν να ψηφίσουν μόνον τα τακτικά ή ιδρυτικά μέλη της Ένωσης, που είναι ταμιακά εντάξει. Εγγραφές νέων μελών και πληρωμές καθυστερούμενων εισφορών μπορούν να γίνουν ακόμη και κατά την ημέρα των εκλογών, πριν από την ψηφοφορία (σύμφωνα και με την απόφαση του Δ.Σ. στις 24-2-2005).
  3. Το ύψος της εγγραφής και της συνδρομής καθορίστηκε στο 1 ευρώ για εγγραφή και 1 ευρώ τον μήνα (12 το χρόνο) για συνδρομή.