Πρόσκληση συνεδρίασης Διοίκησης ΒΙΟΖΩ

Προς τα μέλη της Διοίκησης της ΒΙΟΖΩ

                            Πρόσκληση συνεδρίασης Διοίκησης ΒΙΟΖΩ
Συνάδελφοι,

Σύμφωνα με το άρθρο 15 του καταστατικού μας καλείστε στην πρώτη συνεδρίαση της νεοεκλεγείσας Διοίκησης της ΒΙΟΖΩ, την Τρίτη 12 Ιουνίου 2007 και ώρα 20:00 στα γραφεία της Ένωσης, Αγ. Κωνσταντίνου 12, Ομόνοια, Αθήνα, στον 5ο όροφο, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.Συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα

2.Έγκριση εξουσιοδοτήσεων προς τον Ταμία.

3.Οργανωτικά - Συμμετοχές, Επιτροπές, Υπευθυνότητες

4.Νομοσχέδιο Καταναλωτών.

5.Τρέχοντα.

Ο Πλειοψηφούν Σύμβουλος
Γιωργάκης Κωστής
Τηλέφωνο 210-5157233 & κινητό 697-8771777.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 12-6-2007

1. Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα
Εισηγητές ΟΛΟΙ
Εκλογή Προεδρείου Δ.Σ. με μυστική ψηφοφορία, Δηλαδή:

 •  Πρόεδρο
 • Αντιπρόεδρο
 • Γενικό Γραμματέα
 • Ειδικό Γραμματέα και
 • Ταμία

2.  Έγκριση εξουσιοδοτήσεων προς τον Ταμία.
Εισηγητής Κωστής

3. Οργανωτικά - Συμμετοχές, Επιτροπές, Υπευθυνότητες
Εισηγητής Κωστής

 

 • Ενημερώσεις μελών ΔΣ και προσωπικές ηλεκτρονικές διευθύνσεις (email addresses)
 • Συμμετοχή σε δευτεροβάθμιες οργανώσεις και κινήσεις

  Με βάση την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης οι συμμετοχές της ΒΙΟΖΩ είναι:

 • Εθνικό Συμβούλιο Βιολογικής Γεωργίας (αδρανοποιήθηκε)
 • Εθνικό Συμβούλιο Καταναλωτών (καταργείται)
 • Πανελλαδικό Δίκτυο Ενάντια στα μεταλλαγμένα
 • Πανευρωπαϊκό Δίκτυο ενάντια στα μεταλλαγμένα
 • Ελληνικό Κοινωνικό Φόρουμ
 • Συντονιστική επιτροπή των φορέων της Βιολογικής Γεωργίας
 • Συμβούλιο Πιστοποίησης της ΔΗΩ
 • Δίκτυο πληροφόρησης & υποστήριξης του πληθυσμού της Θεσσαλικής υπαίθρου
 • Επιτροπή του ΕΛΟΤ για τις ΠΛΑΒΙΠ

  Επίσης πρέπει να οργανώσουμε την παρέμβαση της ΒΙΟΖΩ στους φορείς:

 • IFOAM
 • Τις Ευρωπαϊκές Καταναλωτικές Οργανώσεις
 • Την υπο δημιουργία ομοσπονδία καταναλωτικών οργανώσεων Ελλάδας.

 

 • Εκδηλώσεων - Εκθέσεων
 1. Τέσσερα Χρόνια ΒΙΟΖΩ (20 Σεπτεμβρίου 2007)
 2. ECO FESTIVAL 2007 (Νοέμβριος)
 3. Άλλες Εκθέσεις - Εκδηλώσεις
 • Ολοκλήρωση και συντήρηση Διαδικτυακού τόπου ενημέρωσης (site)
 • Ενημερωτικού Δελτίου & Εκδόσεων
 • Διεθνών Σχέσεων & Συνεδρίων
 • Για την δημιουργία παρατηρητηρίου Διατροφής
 • Οικονομικών της Ένωσης
 • Προώθησης της Βιολογικής Γεωργίας
 • Αυτόνομων, Εργασιακών ΟΙΚΟ-Κοινοτήτων
 • Νομικών Υποθέσεων
 • Κατασκευή και συντήρηση Ενημερωτικών Πινακίδων και κιτίων παρατηρήσεων - παραπόνων - ενημερωτικών φυλλαδίων στις Π.Λ.Α.ΒΙ.Π.

 

4. Νομοσχέδιο Καταναλωτών
Εισηγητές Κωστής, Διάκος

 

5. ΤΡΕΧΟΝΤΑ

 • Πρακτικά Διοικητικών Συμβουλίων
 • Διάφορα

Τηλέφωνα επικοινωνίας 210-5157233, 697-8771777 & 697-9734591.