ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Αθήνα, 5 Μαΐου 2007

Η Γενική Συνέλευση της «ΒΙΟΖΩ» Πανελλήνιας Ένωσης Καταναλωτών με την επωνυμία «ΒΙΟ-ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΓΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΖΩΗ», μετά από έναν πλούσιο προβληματισμό, και έναν εποικοδομητικό διάλογο, εκφράζει:

Την ανησυχία των καταναλωτών για τα συνεχόμενα διατροφικά σκάνδαλα με τον πλημμελή έλεγχο της διατροφής μας από τους κρατικούς φορείς, με την πολύ χαμηλή ποιότητα υγείας των συμβατικών προϊόντων, με την ασύδοτη και ανεξέλεγκτη χρησιμοποίηση των μεταλλαγμένων χωρίς σήμανση και ιχνηλασιμότητα.

Τα βιολογικά προϊόντα καθημερινά γίνονται όλο και περισσότερο αποδεκτά από τους έλληνες καταναλωτές γιατί είναι τα μόνα, που καλλιεργούνται (ή ανατρέφονται) χωρίς ρυπογόνες και καρκινογόνες ουσίες και τα μόνα, που οι παραγωγοί τους ελέγχονται, σχεδόν στο σύνολό τους, πριν παραδώσουν το προϊόν στην κατανάλωση. Η Βιολογική Γεωργία δεν είναι μόνο τεχνικές καλλιέργειας, αλλά μια στάση ζωής που σχετίζεται με την σωστή και υγιεινή διατροφή, με την βελτίωση και την αειφορία του περιβάλλοντος, την ανασυγκρότηση και τη στήριξη της υπαίθρου, τον άνθρωπο και την κοινωνία ολόκληρη.
Οι διαδικασίες της πλήρους εξάρτησης των γεωργών, γεωεπιστημόνων, εμπόρων και άλλων παραγόντων σε παγκόσμια κλίμακα από ελάχιστες εταιρείες, που ελέγχουν τους μεταλλαγμένους σπόρους, τα χημικά λιπάσματα και φυτοφάρμακα και όλες τις εισροές στην γεωργία, έχουν καθοριστική επίπτωση στην αύξηση της ανεργίας, της αισχροκέρδειας, της ακρίβειας και της πτώσης της ποιότητας των τροφών.
Με την άνοδο της ακρίβειας, αφαιμάζεται καθημερινά το εισόδημα της συντριπτικής πλειοψηφίας των καταναλωτών σε όφελος των μεγάλων πολυεθνικών, που αυξάνουν ανεξέλεγκτα τις τιμές. Η ακρίβεια είναι καθοδηγούμενη και αποτέλεσμα της κερδοσκοπίας, για την αναδιανομή του εισοδήματος των εργαζομένων καταναλωτών υπέρ των μεγάλων πολυεθνικών εταιριών.

Διεκδικούμε το αναφαίρετο δικαίωμα των καταναλωτών κάθε νέο προϊόν, που μπαίνει στο ράφι, ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΑ, με ευθύνη του παραγωγού του, να είναι ασφαλές για την υγεία μας. Θέλουμε να έχουμε ποιοτικά, ασφαλή και υγιεινά προϊόντα χωρίς γενετικά τροποποιημένους με μηχανικό τρόπο οργανισμούς (μεταλλαγμένα).

Για την ασφάλεια των τροφίμων:

 • Διεκδικούμε την πλήρη απαγόρευση κάθε εισαγωγής, διακίνησης, εμπορίας, χρήσης ή καλλιέργειας μεταλλαγμένων στη χώρα μας, εφαρμόζοντας την «Αρχή της Προφύλαξης» και το «Πρωτόκολλο Βιοασφάλειας της Καρθαγένης». Ελλάδα-Ευρώπη χωρίς μεταλλαγμένα.

 

 • Διεκδικούμε την θεσμοθέτηση των υποχρεωτικών ελέγχων των σημείων παραγωγής, πώλησης και διακίνησης των τροφίμων από πιστοποιητικούς οργανισμούς και τις κρατικές αρχές.
 • Διεκδικούμε να θεσμοθετηθούν οι έλεγχοι στην αγορά των ενώσεων καταναλωτών, με την πλήρη χρηματοδότησή τους από το κράτος.
 • Διεκδικούμε την ουσιαστική προώθηση της ποιοτικής και ασφαλούς γεωργίας με έλεγχο των τροφών και την ανάπτυξη των βιολογικών και υγιεινών προϊόντων.

Για τα Βιολογικά Προϊόντα:

 

 • Διεκδικούμε την άμεση θεσμοθέτηση των ελέγχων όλων των σημείων πώλησης και διακίνησης από πιστοποιητικούς οργανισμούς.
 • Διεκδικούμε την δημιουργία υποδομών στην ύπαιθρο, για την τυποποίηση και μεταφορά των βιολογικών προϊόντων στα κέντρα κατανάλωσης.
 • Καλούμε τους υπόλοιπους φορείς της Βιολογικής Γεωργίας σε συντονισμό ενεργειών για την υπεράσπιση και ανάπτυξή της.

Για την ακρίβεια, την κερδοσκοπία και την αισχροκέρδεια:

 • Διεκδικούμε την άμεση πάταξη κάθε αισχροκέρδειας στην αγορά. Να θεσμοθετηθεί αγορανομική διάταξη για την απαγόρευση των υπερβολικών ποσοστών κέρδους.
 • Διεκδικούμε ουσιαστικά μέτρα ενάντια στην ακρίβεια της κερδοσκοπίας, που έχει στόχο την αναδιανομή των εισοδημάτων υπέρ των πλουσίων.
 • Διεκδικούμε την αύξηση των εισοδημάτων των εργαζομένων καταναλωτών και των συνταξιούχων στα επίπεδα της ακρίβειας και του κόστους ζωής και όχι του πληθωρισμού.
 • Διεκδικούμε την θεσμοθέτηση του «δικαίου εμπορίου» με φορολογικά κίνητρα για δημιουργία μη κερδοσκοπικών εταιρειών, και την πιστοποίησή τους.
 • Καλούμε παραγωγούς και καταναλωτές να δημιουργήσουν μη κερδοσκοπικές ομάδες, συνεταιρισμούς και παραγωγικές κοινότητες για δίκαιο, ανταλλακτικό και αλληλέγγυο εμπόριο.
 • Καλούμε τους καταναλωτές να υποστηρίξουν τις μη κερδοσκοπικές επιχειρήσεις, το δίκαιο εμπόριο, τις επιχειρήσεις βιολογικής γεωργίας, τις «πράσινες» επιχειρήσεις και να μποϋκοτάρουν τις μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες και τις μεγάλες αλυσίδες.

Για το Περιβάλλον:

 • Διεκδικούμε την προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και την μείωση των εκπομπών θερμοκηπίου.
 • Διεκδικούμε την αποτελεσματική προστασία και την αναβάθμιση του δασικού μας πλούτου, της χλωρίδας και πανίδας του.
 • Διεκδικούμε την αποτελεσματική προστασία της βιοποικιλότητας της χώρας μας και όλου του πλανήτη.
 • Διεκδικούμε την βιώσιμη πόλη.

Καλούμε όλους τους καταναλωτές να γίνουν μέλη της ΒΙΟΖΩ, που με συνέπεια αντιμετωπίζει όλα αυτά τα προβλήματα.
Καλούμε τις καταναλωτικές οργανώσεις σε συντονισμό ενεργειών μας για την υπεράσπιση και διεκδίκηση των συμφερόντων των εργαζόμενων καταναλωτών.