Εφτασε στη Βουλή το μαρτύριο της Γκιώνας

Ερώτηση με βάση τις καταγγελίες της ΒΙΟΖΩ για τα προβλήματα που έχουν προκαλέσει στο οικοσύστημα της Γκιώνας και στην τοπική οικονομία οι εξορυκτικές δραστηριότητες της «S&B Α.Ε», και προσφάτως της ΕΛΜΙΝ Α.Ε. στην περιοχή, κατέθεσε στις 13 Φλεβάρη 2009, ο βουλευτής της ΣΥΡΙΖΑ Α' Αθήνας, Περικλής Κοροβέσης, προς τους Υπουργούς ΠΕΧΩΔΕ και Ανάπτυξης. Τα ερωτήματα που θέτει ο βουλευτής είναι :

1. Πώς δόθηκαν οι άδειες λειτουργίας στις εταιρείες εξόρυξης με πεδίο δράσης της Γκιώνας; Υπήρξαν ειδικές μελέτες για τις επιπτώσεις στην περιοχή; Ελέγχεται η έκταση των εξορύξεων, ιδίως των επιφανειακών, σε σχέση με τις δυνατότητες του χώρου;
2. Ποια μέτρα σκοπεύει να λάβει άμεσα για την αποκατάσταση του περιβάλλοντος αλλά και για την συνεχή κατόπιν προστασία του;
3. Υπάρχουν συγκεκριμένα σχέδια οικονομικής ανάπτυξης της περιοχής πέραν της εξάρτησης της τοπική οικονομίας από τα μεταλλεία;
4. Σκοπεύει να υποχρεώσει τις εταιρείες να αποσύρουν τα «στείρα» από την κορυφή της Γκιώνας;
5. Γιατί δεν ενημερώνονται οι τοπικές κοινωνίες και οι αρμόδιοι φορείς τους για κάθε νέα αδειοδότηση εξορύξεων στην περιοχή;
6. Θα ληφθούν περαιτέρω απαραίτητα μέτρα προστασίας των εργαζομένων μετά το θάνατο του εργαζομένου;

Αναλυτικότερα, ο Περικλής Κοροβέσης στην ερώτησή που κατέθεσε αναφέρει:

"Η Γκιώνα, στο κέντρο του νομού Φωκίδας, η νότια απόληξη της Πίνδου, είναι βουνό με αδρό ανάγλυφο και αλπικούς λειμώνες. Έχει πλούσια χλωρίδα, πανίδα και ορνιθοπανίδα με είδη μοναδικά και φυτά που κινδυνεύουν από εξαφάνιση και γι' αυτό βρίσκεται υπό μερικό διεθνές και εθνικό καθεστώς προστασίας. Από τα νερά της υδρεύεται η Άμφισσα. Οι κάτοικοι των χωριών και των πόλεων ασχολούνται με το κυνήγι, την κτηνοτροφία, τη λατόμευση και τον τουρισμό.
Η περιοχή είναι πλούσια σε μεταλλεύματα βωξίτη, που περιέχουν αλουμίνα σε ποσοστό 12-13%. Εξορύξεις έχουν ξεκινήσει πριν από τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.
Στην Γκιώνα δραστηριοποιείται η μεταλλευτική εταιρεία «S&B Α.Ε», προσφάτως και η ΕΛΜΙΝ Α.Ε., η οποία προβαίνει σε εξορύξεις χωρίς να λαμβάνει σοβαρά μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος και την υγεία και το μέλλον των κατοίκων της περιοχής. Ως αποτέλεσμα, και σύμφωνα με τους τοπικούς περιβαλλοντικούς συλλόγους, μέλος των οποίων έχασε το σπίτι του τα περασμένα Χριστούγεννα σε περίεργη πυρκαγιά για την οποία υπάρχει σχετική ερώτηση του συναδέλφου Φ. Κουβέλη, οι καταστροφές σε ένα πολύ μεγάλο μέρος των περιοχών που βρίσκονται ενταγμένες στο πρόγραμμα NATURA είναι εκτεταμένες, τα «στείρα», προϊόντα της εξόρυξης μετά την αφαίρεση των μεταλλευμάτων, συσσωρεύονται στην κορυφή του βουνού, βλάπτοντας την ζωή της φύσης και την αισθητική του τοπίου, ενώ δυο χωριά κινδυνεύουν άμεσα από τα μπάζα των λατομείων και τον τρόπο εξόρυξης.
Τα υπόγεια και επιφανειακά ύδατα μολύνονται, και η μόλυνση δεν αφορά φυσικά μόνο τον τοπικό υδροφόρο ορίζοντα. Από τη δεκαετία του '90 και μετά, και κατόπιν επιταγής της Ε.Ε. πάρθηκαν στοιχειώδη περιβαλλοντικά μέτρα, που το χαμηλό κόστος τους δεν επιτρέπει την διάσωση του περιβάλλοντος σε έκταση και βάθος.
Η ανάπλαση του φυσικού χώρου είναι στοιχειώδης, ενώ δεν γίνονται βήματα προς την δημιουργία δομών οικονομίας που να στηρίζονται στον αγροτουρισμό και την ποικιλία γεωργικών καλλιεργειών και κτηνοτροφικών δραστηριοτήτων. Παράλληλα, οι εργαζόμενοι στα λατομεία κάνουν λόγο για ελλιπή μέτρα προστασίας των εργαζομένων.
Όλα αυτά μας κάνουν να αναρωτιόμαστε πώς δίνονται οι σχετικές άδειες χωρίς να έχουν ελεγχθεί στοιχειώδη ζητήματα περιβαλλοντικής προστασίας, δυνατότητας ανάπλασης και προστασίας του φυσικού και ανθρώπινου τοπίου".