ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΗ ΨΗΦΟΣ - ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ

Στην ΒΙΟΖΩ ψηφίζουμε αυτοπροσώπως ή με επιστολή

Κάθε τρία χρόνια διενεργούνται και εκλογές για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου, Ελεγκτικής Επιτροπής και αντιπροσώπων σε φορείς, οργανισμούς και ανώτερα όργανα. (Άρθρο 24 του καταστατικού της ΒΙΟΖΩ)

Ποιός μπορεί να ψηφίσει;

Δικαίωμα να ψηφίζουν στις αρχαιρεσίες αυτές έχουν όλα τα τακτικά μέλη της Ένωσης, που είναι ταμειακά τακτοποιημένα. Ψηφίζουν δε ή με την αυτοπρόσωπη παρουσία τους ή με επιστολική ψήφο.  Εγγραφές νέων μελών και πληρωμές καθυστερούμενων εισφορών μπορούν να γίνουν ακόμη και κατά την ημέρα των εκλογών, πριν από την ψηφοφορία. Το ύψος της εγγραφής έχει καθοριστεί σε 1 ευρώ και της συνδρομής των τακτικών μελών σε 1 ευρώ το μήνα για όσους μήνες.

Πως ψηφίζουμε και σταυροδοτούμε

Κάθε εκλογέας έχει δικαίωμα να επιλέξει ψηφίζοντας μόνον ένα ψηφοδέλτιο για κάθε όργανο ή αντιπροσώπους και να σημειώσει τόσους σταυρούς όσοι είναι και τα μέλη του αντίστοιχου οργάνου. Οι επιτρεπόμενοι σταυροί αναγράφονται στα ψηφοδέλτια.

Αυτοπρόσωπη ψηφοδοσία

Η Εφορευτική Επιτροπή (ΕΦ.Ε.) αποφάσισε η κάλπη να στηθεί στα γραφεία της ΒΙΟΖΩ στα Άνω Πατήσια, ΜακΜίλλαν 10, στον 1ο όροφο. Το ωράριο ψηφοφορίας θα είναι:

         Την Κυριακή 14 Ιουνίου το πρωί 10:00 με 14:00

         Την Δευτέρα 15 Ιουνίου το απόγευμα 16:00 με 20:00

Επιστολική ψηφοδοσία

Η επιστολική ψηφοδοσία πραγματοποιείται από μέλη ή νέα μέλη, τα οποία δεν μπορούν να παρουσιαστούν αυτοπροσώπως.

Απαιτείται η έγκαιρη αποστολή φακέλου με τα στοιχεία του ψηφίζοντος μέχρι το βράδυ της Δευτέρας 15 Ιουνίου, στο χώρο διεξαγωγής των εκλογών της ΒΙΟΖΩ. Εντός αυτού του εξωτερικού φακέλου περιέχεται άλλος φάκελος, λευκός (με την στρογγυλή σφραγίδα της ΒΙΟΖΩ μόνο επ’ αυτού), εντός του οποίου τοποθετούνται τα σταυρωμένα ψηφοδέλτια. Ο αποστολέας μπορεί μέσα στον εξωτερικό φάκελο να τοποθετήσει και τα χρήματα για να γίνει ταμειακά ενήμερος και την αίτηση εγγραφής.

Οι με επιστολή εξωτερικοί φάκελοι ψηφοφορίας ανοίγονται ενώπιον όλων των μελών της Εφορευτικής Επιτροπής και καταγράφονται οι αποστολείς τους. Στη συνέχεια η ΕΦ.Ε. ελέγχει αν ο αποστολέας είναι εγγεγραμμένος και ταμειακά εντάξει. Αν ο αποστολέας πληρεί τις προϋποθέσεις αυτές τότε ο εσωτερικός λευκός φάκελος με τη σφραγίδα της ΒΙΟΖΩ μονογραφείται και ρίχνεται στην ψηφοδόχο (κάλπη) μαζί με τα άλλα ψηφοδέλτια.

Παραλαβές φακέλων από την Εφορευτική Επιτροπή χρονικά γίνονται μέχρι το πέρας της ψηφοφορίας με οποιοδήποτε μέσο και αν αποστέλλονται (ταχυδρομικά, απλά ή συστημένα με ταχυμεταφορές ή τοποθετημένα στο ταχυδρομικό κουτί της ΒΙΟΖΩ ή με οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο μέσο). Σε καμία περίπτωση η Εφορευτική Επιτροπή δεν μπορεί να αρνηθεί την παραλαβή φακέλων για ψηφοφορία με οποιοδήποτε μεταφορικό μέσο και αν αποστέλλονται.