Η νέα Εκτελεστική Γραμματεία της ΒΙΟΖΩ

Την πρώτη της συνεδρίαση πραγματοποίησε, σύμφωνα με το καταστατικό, η νεοεκλεγείσα Διοίκηση της ΒΙΟΖΩ, την περασμένη Τρίτη, στα νέα γραφεία της Ένωσής στην Αθήνα στην οδό Μακμίλλαν 10 στα Πατήσια.
Το Διοικητικό Συμβούλιο εξέλεξε την Εκτελεστική Γραμματεία στην συνέχεια:
Κωστής Γιωργάκης, Πρόεδρος.
Τόλιος Γιάννης, Αντιπρόεδρος
Πανούση Έμμη, Γενική Γραμματέας
Δημητρακόπουλος Γιώργος, Οργανωτικός Γραμματέας
Κούτρας Τάσος, Οικονομικός Γραμματέας
Διάκος Κώστας, Εκπρόσωπος στην ΠΟΜΕΚ «Η ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ»
Η πρώτη συνεδρίαση του νέου Δ.Σ. πραγματοποιήθηκε σε πολύ καλό κλίμα με αισιοδοξία και μαχητική διάθεση.
Οι παριστάμενοι πέραν των παλιών τομέων δράσης προσδιόρισαν και νέους κάνοντας ένα είδος σχεδιασμού για τις προσπάθειες που θα γίνουν στη βάση γνωστών προβλημάτων.
Αποφασίστηκε από κοινού ένα ευρύ άνοιγμα στην κοινωνία και τα κινήματα της Ελλάδας και της Ευρώπης, προκειμένου οι άνθρωποι της ΒΙΟΖΩ να εφοδιαστούν με ερεθίσματα αλλά και να επικοινωνήσουν τις ιδέες τους.
Η στενότερη συνεργασία της Ένωσής μας με την επιστημονική κοινότητα ορίστηκε επίσης ως ένας από τους σημαντικούς μας στόχους.
Το προσεχές φθινόπωρο θα σηματοδοτήσει για τη ΒΙΟΖΩ την έναρξη μιας σειράς ενημερωτικών ημερίδων σε μικρά και μεγάλα αστικά κέντρα σε μια προσπάθεια να ισχυροποιηθούν οι καταναλωτές αποκτώντας σωστή γνώση και αποσαφηνίζοντας τα βασικά ζητήματα που τους αφορούν.

Εξάλλου, σ' αυτή την πρώτη συνεδρίαση του νέου Δ.Σ. εξετάστηκε η ιδέα καλλιέργειας ενός γόνιμου διαλόγου με τα 3.500 μέλη της Ένωσή μας -και όχι μόνο- αξιοποιώντας της δυνατότητες της τεχνολογίας.

Γιατί η ΒΙΟΖΩ εξελίσσεται... δεν μεταλλάσσεται!

Αθήνα, 26 Ιουνίου 2009

Η Εκτελεστική Γραμματεία της ΒΙΟΖΩ