Στις επάλξεις για τη λύτρωση του Μαλιακού

Μια σημαντική πρωτοβουλία με στόχο τη διάσωση του Μαλιακού, του Σπερχειού και των παραποτάμων από την ανθρώπινη αναλγησία και την κερδοσκοπία ανέλαβε η ΒΙΟΖΩ με όλες τις δυνάμεις της επιβεβαιώνοντας στην πράξη ότι μπορεί η έδρα της να είναι στην Αθήνα, αλλά δεν λειτουργεί Αθηνο... κεντρικά! Μαζί με την ΤΕΔΚ Φθιώτιδας, τη ΔΕΥΑ Λαμίας, το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο και το ΠΑΚΟΕ, υποβάλε πρόταση στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE+ για υλοποίηση προγράμματος για την Διάσωση και προστασία του Μαλιακού, Σπερχειού & Παραποτάμων. Στόχοι του προγράμματος είναι: 1. Συλλογή των εναπομεινάντων στοιχείων της πανίδας, χλωρίδας και λοιπών στοιχείων τεκμηρίωσης της περιοχής Μαλιακού, Σπερχειού & Παραποτάμων. Επισήμανση των κινδύνων και απειλών για την περιοχή (Καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης και προκαταρτική μελέτη ρύπανσης και επιπτώσεων στο οικοσύστημα της περιοχής). 2. Την διάσωση, προστασία, διατήρηση και διευκόλυνση της λειτουργίας των οικολογικών ενδιαιτημάτων, της άγριας πανίδας και χλωρίδας της ευρύτερης περιοχής Μαλιακού, Σπερχειού & Παραποτάμων, από τις ανθρώπινες παρεμβάσεις και την κλιματική αλλαγή, με στόχο να σταματήσει η απώλεια της βιοποικιλότητας συμπεριλαμβανόμενης και της ποικιλότητας των γενετικών πόρων. • Εμπλουτισμός ποταμών με καλάμια και άλλα φυτά τοπικής βιοποικιλότητας. Δημιουργία υγρών λειμώνων

 • Καθαρισμός Μαλιακού με μαλάκια και ενίσχυση της ποσειδωνίας

 • Απομάκρυνση σκουπιδιών και παλαιών ελαστικών

 • Δημιουργία θυλάκων για την ανάπτυξη της βιοποικιλότητας της άγριας χλωρίδας και πανίδας. Αποκλεισμός του δέλτα με σύρματα και κάμερες.

 • Διευκόλυνση της ροής του Σπερχειού και των παραποτάμων του

 • § Από τις υδρομαστεύσεις και των τοπικών απορροών

 • § Δημιουργία λιμνοδεξαμενών και κατάλληλη χρήση πηγαίων νερών και νερών υπόγειων υδροφορέων

 • Φυσικοχημική επεξεργασία

 • § Εξουδετέρωση ρύπων

 • § Αδρανοποίηση βαρέων μετάλλων

 • Ενίσχυση φυσικού Βιολογικού Καθαρισμού του «ΟΙΚΟ ΜΑΣ» με πρόσθεση οξυγόνου

3. Δημιουργία προτύπων καινοτόμων παρεμβάσεων για τον εντοπισμό των πηγών ρύπανσης. Δημιουργία παρατηρητήριου με 24ωρη παρακολούθηση απορροών και ποιότητας λυμάτων και των νερών των ποταμών. • Ενημέρωση των αρχών

 • Ενημέρωση των ρυπαντών

 • Ενημέρωση των καταναλωτών και ΜΜΕ

4. Την διάδοση της καλής πρακτικής στους αγρότες με την δημιουργία προτύπου οικολογικού αγροκτήματος και την εκπαίδευσή τους.


5. Ενημέρωση και διαβούλευση με τους φορείς της περιοχής και άλλους επιστημονικούς φορείς με στόχο την υποστήριξη τους στην προσπάθεια μας. • Δίκτυο οικολογικών οργανώσεων

 • Δίκτυο τοπικής αυτοδιοίκησης περιοχής

 • Συζητήσεις στα χωριά

 • Ημερίδες

 • Έντυπη ενημέρωση

 • Ραδιοτηλεοπτική ενημέρωση

Επειδή η επιτυχία του προγράμματος εξαρτάται από την κινητοποίηση, ευαισθητοποίηση και συμμετοχή της τοπικής αυτοδιοίκησης και των καταναλωτών και έχει στόχο, την προστασία και ανάδειξη ενός από τους πολυτιμότερους φυσικούς μας πλούτους, που είναι το υδατικό σύστημα του Σπερχειού-Μαλιακού, την Δευτέρα 14 Σεπτέμβρη 2009 στα γραφεία της ΤΕΔΚ Ν. Φθιώτιδας (Λεωνίδου 6-8), δόθηκε συνέντευξη Τύπου για την παρουσίαση του παραπάνω εγχειρήματος και η προσέλευση ήταν πέραν πάσης προσδοκίας!


...Μήνυμα σε όσους επιμένουν να καπελώνουν την δράση για τη σωτηρία του περιβάλλοντος και να βάζουν σε καλούπια την όποια ειλικρινή διάθεση προσφοράς.