ΟΧΙ στο θανατηφόρο κυάνιο!

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να πιεί το κυάνιο, και όχι οι καταναλωτές!

ΚΥΑΝΙΟΜε απόφασή της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΕΕ) ενέκρινε το κυάνιο για χρήση από την εξορυκτική βιομηχανία, για να μπεί στην τροφική αλυσίδα και να το πιούν οι καταναλωτές!

Περιβαλλοντικές οργανώσεις επέκριναν τον Επίτροπο Περιβάλλοντος Janez Potocnik γιατί συμπαρατάχτηκε με τις ομάδες συμφερόντων των βιομηχανιών εξόρυξης αντί για το δημοκρατικά εκλεγμένο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (ΕΚ), απορρίπτοντας το ψήφισμα για την απαγόρευση της χρήσης κυανίου στις διαδικασίες εξόρυξης σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, χωρίς να ανοίξει ούτε καν δημόσια συζήτηση για το θέμα.

Το ψήφισμα, που εισηγήθηκε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το Μάιο και ήταν ένα από τα ισχυρότερα ψηφίσματα σχετικά με περιβαλλοντικά ζητήματα που έχει περάσει ποτέ, καλεί την Επιτροπή «να εισηγηθεί την πλήρη απαγόρευση της χρήσης κυανίου στις τεχνολογίες εξόρυξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση πριν από το τέλος του 2011, δεδομένου ότι αυτός είναι ο μόνος ασφαλής τρόπος να προστατευθούν οι υδατικοί μας πόροι και τα οικοσυστήματα από τη ρύπανση με κυάνιο από εξορυκτικές δραστηριότητες». Το ψήφισμα του ΕΚ πέρασε με 488 ψήφους υπέρ της απαγόρευσης έναντι 48 κατά!

Στο ψήφισμα αναφέρεται: «Τα κυανίδια είναι χημικές ουσίες υψηλής τοξικότητας που χρησιμοποιούνται στην εξόρυξη χρυσού και κατατάσσονται στους κύριους ρυπαντές σύμφωνα με το Παράρτημα VIII της οδηγίας πλαισίου για τα ύδατα, μπορούν δε να έχουν καταστροφικές και αναντίστρεπτες επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον και, συνεπώς, στη βιοποικιλότητα (...) Στην κοινή τους θέση σχετικά με τη βιώσιμη μεταλλεία, που εξέδωσαν κατά τη 14η συνάντησή τους στις 25 Μαΐου 2007 στην Πράγα (Τσεχική Δημοκρατία), οι Υπουργοί Περιβάλλοντος των κρατών της Ομάδας του Βίζεγκραντ (Τσεχική Δημοκρατία, Ουγγαρία, Πολωνία και Σλοβακία) εκφράζουν ανησυχία σχετικά με τις επικίνδυνες τεχνικές που εφαρμόζονται και σχεδιάζονται για τις μεταλλευτικές δραστηριότητες στα διάφορα ορυχεία στην περιοχή, οι οποίες ενέχουν σημαντικό κίνδυνο για το περιβάλλον, με πιθανές συνέπειες σε διασυνοριακό επίπεδο» Για να δείτε ολόκληρο το ψήφισμα του ΕΚ της 5ης Μαΐου 2010 «σχετικά με τη γενική απαγόρευση της εφαρμογής τεχνικών εξόρυξης με χρήση κυανιδίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση» πατήστε εδώ.

Μετά τα παραπάνω και με αδιαφανείς διαδικασίες, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είπε “ΝΑΙ” στο κυάνιο μετά την εισήγηση του επίτροπου περιβάλλοντος Janez Potocnik!

Απαιτούμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή εισακούγοντας και τα επιχειρήματα των καταναλωτών να ξεκινήσει αμέσως μια διαφανή και περιεκτική διαδικασία διαβούλευσης για την εφαρμογή του ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αυτό σημαίνει δημοκρατία!

Το ΔΣ της ΒΙΟΖΩ


Μια περίπτωση κατά την οποία η εφαρμογή της Οδηγίας για τα εξορυκτικά απόβλητα από ένα κράτος μέλος έχει αποτύχει, είναι στην υπόθεση της εισαγωγής της χρήσης κυανίου στο μεταλλείο Chelopech στη Βουλγαρία. Εδώ το Βουλγαρικό δικαστήριο ανακάλεσε την Έγκριση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, ενώ επί του παρόντος οι τοπικές κοινωνίες και οι περιβαλλοντικές οργανώσεις αντιτίθενται με όλα τα νόμιμα μέσα και σε διάφορες άλλες προτάσεις χρήσης τεχνολογιών εκχύλισης με κυάνιο. Επιπλέον, οι κίνδυνοι από τη διασυνοριακή ρύπανση, δεν έχουν αξιολογηθεί επαρκώς και οι κατάντι Ελληνικές κοινότητες των ποταμών Άρδα και Μαρίτσα/Έβρου δεν έχουν ενημερωθεί ούτε έχουν γνωμοδοτήσει, όπως απαιτείται από τη Σύμβαση Espoo για την Εκτίμηση των Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων σε Διασυνοριακό Πλαίσιο.

 

Για περισσότερες πληροφορίες:

http://antigoldgreece.wordpress.com/2010/07/12/potocnik/