Βιοποικιλότητα... τώρα ας πιάσουμε δουλειά

Vardousia-GidovouniΘετικά είναι τα μηνύματα που μας στέλνει η 10η Συνδιάσκεψη των κρατών μερών της Σύμβασης  για τη  (CBD COP 10), που ολοκληρώθηκε στις 29 Οκτωβρίου στη Ναγκόγια της Ιαπωνίας. Οι εκπρόσωποι των κρατών μερών της Σύμβασης φεύγουν από τη Ναγκόγια με μία νέα προοπτική για το πώς θα σώσουν τη ζωή στον πλανήτη. Απομένει τώρα να πιάσουν άμεσα δουλειά, προκειμένου οι υποσχέσεις να γίνουν πράξεις για χειροπιαστά αποτελέσματα.

Η ΒΙΟΖΩ αναγνωρίζει ως σημαντικό και θετικό βήμα το γεγονός ότι οι εκπρόσωποι τόσων χωρών σε παγκόσμια κλίμακα κάθισαν γύρω από το ίδιο τραπέζι, όμως πραγματικά αισιόδοξη για το μέλλον θα είναι όταν δει την επαναφορά στη ζωή των οικοσυστημάτων και των ειδών που μέχρι σήμερα αργοπεθαίνουν από το χέρι των μεγάλων οικονομικών συμφερόντων. Δεν ελπίζει όμως η παγκοσμιοποίηση να τα υιοθετήσει γι αυτό καλεί τους καταναλωτές να τα υιοθετήσουν αυτοί και να πιέσουν με όλους τους τρόπους να υλοποιηθούν.

Vardousia_Lilium_chalcedonicumΑναλυτικότερα, η σύσκεψη υιοθέτησε και πρότεινε νέο 10ετές σχέδιο για τη προστασία και αναγέννηση της παγκόσμιας βιοποικιλότητας. Αν αυτό εφαρμοστεί ο κίνδυνος της μαζικής εξαφάνισης ειδών θα αποτραπεί και θα αποτελέσει ανάχωμα στην φθορά του πολύτιμου φυσικού πλούτου. Μεταξύ άλλων, έθεσαν ως στόχο να σταματήσουν την υπεραλίευση και να τεθεί υπό καθεστώς προστασίας το 10% θαλάσσιων και παράκτιων περιοχών, συμπεριλαμβανομένων και των διεθνών υδάτων. Και μπορεί η προστασία των θαλάσσιων οικοσυστημάτων να δεκαπλασιάζεται σε σχέση με το προηγούμενο καθεστώς, όμως… ο στόχος που τέθηκε αγγίζει μόνο κατά το ήμισυ αυτό που πρότεινε η επιστημονική κοινότητα. Επιπλέον, το νέο σχέδιο για τη βιοποικιλότητα θέτει ως στόχο την προστασία του 17% των ηπειρωτικών ενδιαιτημάτων. Πρόκειται για μια μετριοπαθή αύξηση σε σχέση με τον υπάρχοντα μέσο όρο που δεν ξεπερνά το 12%. Τα κράτη μέρη της Σύμβασης έφτασαν επίσης σε συμφωνία για αναμόρφωση των επιδοτήσεων που είναι επιζήμιες στη βιοποικιλότητα.

LikosΗ νέα συμφωνία απαιτεί από τις χώρες να εξασφαλίσουν ότι η βιοποικιλότητα θα ενταχθεί ως μέγεθος στους εθνικούς προϋπολογισμούς.

Πρόκειται για ένα σημαντικό πολιτικό μήνυμα που μπορεί δυνητικά να διαμορφώσει μια νέα προσέγγιση στη διαδικασία λήψης οικονομικών αποφάσεων.

Ενώ η Ιαπωνία δέσμευε σημαντικούς πόρους την τελευταία εβδομάδα για την προστασία της βιοποικιλότητας, οι ανεπτυγμένες χώρες δεν κατάφεραν να προσφέρουν άμεσα νέους πόρους.

Παρόλα αυτά, οι συμμετέχοντες συμφώνησαν να προσδιορίσουν τους πόρους που είναι απαραίτητοι μέχρι το 2012, προκειμένου να τεθεί σε εφαρμογή το συμφωνηθέν σχέδιο. Είναι κοινά παραδεκτό άλλωστε ότι οι νέοι πόροι είναι άκρως ζωογόνοι για την παγκόσμια βιοποικιλότητα.

Οι φωτογραφίες από το http://wolvesmountains.blogspot.com/