Ενα δωρεάν εργαλείο για το καλό των μαθητών

wikiΤελικά δεν πωλούνται όλα. Μιά πολύ σημαντική προσπάθεια που έχει ξεκινήσει εδώ και αρκετό καιρό, είναι η ιστοσελίδα http://opensoft.sch.gr . Σε αυτή την ιστοσελίδα υπάρχει πληθώρα εφαρμογών ανοικτού λογισμικού, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν δωρεάν για εκπαιδευτικούς σκοπούς.

Αυτή την στιγμή υπάρχουν διαθέσιμες στον κατάλογο του λογισμικού τετρακόσιες είκοσι πέντε εφαρμογές (425), και συνεχώς εμπλουτίζονται. Οι εφαρμογές είναι ταξινομημένες σε εικοσιτρείς κατηγορίες (23) που καλύπτουν μεγάλο μέρος των αναγκών σε λογισμικό για την εκπαίδευση. Υπάρχει πληθώρα εφαρμογών που μπορεί να βρει κάποιος και να χρησιμοποιήσει. Οι κατηγορίες συμβεριλαμβάνουν Βιολογία, Γεωγραφία, Μαθηματικά, Μουσική, Παρουσιάσεις, Διαχείριση Εκπαιδευτικών Μονάδων και αρκετές άλλες. Μπορούν να βρεθούν εξελληνισμένες εφαρμογές όπως το πρόγραμμα διαχείρισης βιβλιοθηκών Koha, ή το Elxis που είναι ένα λογισμικό διαχείρισης περιεχομένου και βασίζεται στο mambo, το πρόγραμμα επεξεργασίας εικόνων Gimp, το Claroline που είναι ένα σύστημα τηλεκπαίδευσης που επιτρέπει σε καθηγητές και εκπαιδευτικούς οργανισμούς να οργανώνουν μαθήματα μέσα από τον internet. To Tux Paint ένα πρόγραμμα ζωγραφικής για μικρά παιδιά με εφέ ήχου, χαρακτήρες κινουμένων σχεδίων και το WordTrans μια εφαρμογή που δίνει τη δυνατότητα αναζήτησης λέξεων σε συγκεκριμένα λεξικά.

Υπάρχει πάρα πολύ λογισμικό που δεν έχει εξελληνισθεί, και θα ήταν χρήσιμο να γίνει ο εξελληνισμός του, για να μπορεί να χρησιμοποιθεί καλύτερα στην εκπαιδευτική διαδικασία. Για όσους έχουν λίγο διαθέσιμο χρόνο, η προσφορά έργου για τον εξελληνισμό διαφόρων εφαρμογών είναι κάτι που θα βοηθήσει γενικότερα την εκπαιδευτική κοινότητα, ειδικά σήμερα, σε περιόδους κρίσης που ζούμε.

Εταιρεία Ελεύθερου Λογισμικού /Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα (ΕΕΛ/ΛΑΚ)

Η ΕΕΛ/ΛΑΚ ιδρύθηκε το 2008 από 25 Πανεπιστήμια, Ερευνητικά Κέντρα και Τεχνολογικά Ιδρύματα. Η ΕΕΛ/ΛΑΚ είναι εταιρεία με μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα, έχει ως κύριο στόχο να συμβάλλει στην προώθηση και ανάπτυξη του ΕΛ/ΛΑΚ στο χώρο της εκπαίδευσης, του δημόσιου τομέα και των επιχειρήσεων στην Ελλάδα. Φιλοδοξεί να αποτελέσει κέντρο γνώσης και πλατφόρμα διαλόγου για το Ελεύθερο Λογισμικό και τα οφέλη χρήσης του. Ανάμεσα στους φορείς που συμμετέχουν είναι τα πιο πολλά ελληνικά ΑΕΙ, AΤΕΙ και Ερευνητικά Κέντρα, ενώ για την υλοποίηση των δράσεων της η ΕΕΛ/ΛΑΚ θα βασιστεί στην συνεργασία και ενεργή συμμετοχή της ελληνικής κοινότητας χρηστών και δημιουργών(developers) ΕΛ/ΛΑΚ.

info AT ellak DΟΤ gr, Τηλέφωνο: 210-7474-271

Κάλεσμα για συμμετοχή στον εμπλουτισμό της Ελληνικής Wikipedia

Η Εταιρία ΕΛ/ΛΑΚ, στο πλαίσιο των δράσεων της για προώθηση ανοιχτού περιεχομένου και γνώσης συμμετέχει στο κάλεσμα του Υπ. Παιδείας για τον εμπλουτισμό της Ελληνικής Wikipedia και πραγματοποιεί ένα κάλεσμα προς όλους τους ενδιαφερόμενους, ώστε να αυξηθεί σημαντικά ο αριθμός των λημμάτων που περιέχει, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την υψηλή ποιότητά τους.

Η δράση βρίσκεται στο στάδιο του σχεδιασμού, ώστε να έχει τα μέγιστα δυνατά αποτελέσματα, και οι βασικοί της άξονες θέτονται σε δημόσια διαβούλευση που θα διαρκέσει μέχρι τις 24 Νοεμβρίου.

Συμμετοχή στη Δημόσια Διαβούλευση (http://advisory.ellak.gr/?p=12 )