ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ H ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ της Π.ΟΜ.Ε.Κ. «Η ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ»

ΑΠΟΛΥΤΗ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ Η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ Α’ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

Η Ομοσπονδία μας και οι Ενώσεις Καταναλωτών μέλη της, μετέχοντας ενεργά στο πλευρό των πολιτών – καταναλωτών σε σχέση με τις διατάξεις και ρυθμίσεις του νόμου για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά θέτουν ως ζήτημα άμεσης πολιτικής και κοινωνικής προτεραιότητας την παράταση του μέτρου απαγόρευσης πλειστηριασμού α’ κατοικίας μέχρι το τέλος του επόμενου έτους και την επέκτασή της για όλους τους πολίτες - καταναλωτές ανεξαρτήτως ύψους χρεών και για το σύνολο του περιεχομένου της κατοικίας τους.

Η παράταση ισχύος του μέτρου είναι απολύτως αναγκαία για την εφαρμογή του νόμου 3869/2010 (Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων) δεδομένων των δυσχερειών που έχουν παρουσιαστεί και είτε αφορούν τις διαδικασίες του νόμου είτε την συμπεριφορά των τραπεζών. Οι τελευταίες (τράπεζες) σπεύδουν να προσδιορίζουν την διενέργεια χιλιάδων πλειστηριασμών ακινήτων – α’ κατοικιών εντός του έτους 2011, παρότι είναι ενεργή η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων του ν. 3869/2010, που προβλέπει με ειδική διάταξη – ρύθμιση την προστασία της α’ κατοικίας των οφειλετών !!!.  

Είναι αυτονόητοι οι σκοποί της ανωτέρω συμπεριφοράς των τραπεζών, οι οποίοι σε πολλές περιπτώσεις υπερβαίνουν τα όρια της καλής πίστης και των χρηστών ηθών. Είναι όμως επίσης αυτονόητο ότι οι συμπεριφορές αυτές αποτελούν ουσιώδες πρόσκομμα στην εφαρμογή του νόμου 3869/2010, δημιουργούν τραγελαφικές καταστάσεις (π.χ. κάποιος έχει υποβάλλει αίτηση για την ρύθμιση οφειλών σε σχέση με την α’ κατοικία και βρίσκεται ενώπιον πλειστηριασμού της) και περιπλέκουν περαιτέρω τις διαδικασίες και τα δεδομένα για την εφαρμογή του, επιβαρύνουν δε με τεράστια έξοδα τους καταναλωτές, αλλά και την ήδη προβληματική λειτουργία του δικαιοδοτικού συστήματος (Δικαιοσύνη) με, αντίστοιχα, χιλιάδες υποθέσεις – αιτήσεις αναστολής πλειστηριασμών.

Το κοινωνικό και ουσιαστικό λειτουργικό κόστος της ανωτέρω συμπεριφοράς είναι τεράστιο και φαλκιδεύει και δυναμιτίζει ουσιαστικά την εφαρμογή του Ν. 3869/2010 μέσα σε συνθήκες γενικής οικονομικής κρίσης, ύφεσης και ανέχειας.

Είναι συνεπώς σαφές ότι ο μόνος τρόπος ουσιαστικής επίλυσης του προβλήματος που δημιουργείται είναι αυτός της παράτασης του ισχύοντος μέτρου αναστολής των πλειστηριασμών μέχρι την 31/12/2011.

Περαιτέρω, αναγκαία είναι η προστασία με το αυτό μέτρο του συνόλου των υπερχρεωμένων καταναλωτών, αφού ο νόμος 3869/2010 δεν θέτει ως προς την ρύθμισή του ποσοτικό κριτήριο.

Τέλος, αναγκαία είναι η ρύθμιση των θεμάτων που αφορούν το περιεχόμενο της α’ κατοικίας, καθώς φθάνουν στις ενώσεις μας αναφορές μέχρι και για κατασχέσεις κουρτινών !!!. Είναι σαφές ότι ομού με την α’ κατοικία πρέπει να προστατεύεται και το περιεχόμενο της α’ κατοικίας, όχι μόνο διότι η κατοικία ενός εκάστου των πολιτών αποτελεί άσυλο, αλλά και διότι η πλειονότητα των κινητών πραγμάτων που βρίσκονται σε αυτή εξυπηρετεί ουσιώδεις βιοτικές ανάγκες του πολίτη και της οικογένειάς του.       

Είναι συνεπώς σαφής και ουσιώδης η αναγκαιότητα παράτασης και επέκτασης του μέτρου αναστολής των πλειστηριασμών μέχρι την 31/12/2011, αλλά και ποιοτικής επέκτασής του.

Ως ανώτατο θεσμικό ομοσπονδιακό όργανο και ως ενώσεις καταναλωτών καλούμε την κυβέρνηση και τους συναρμόδιους υπουργούς, να το πράξουν άμεσα με την κατάθεση σχετικής τροπολογίας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Π.ΟΜ.Ε.Κ. «Η ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ»