Κορινθιακός: Η μεγάλη απειλή για την αιγιαλεία είναι προ των πυλών

1Τον κώδωνα του κινδύνου για το μέλλον του πολύπαθου Κορινθιακού Κόλπου κρούει η Ομοσπονδία Οικολογικών Οργανώσεων Κορινθιακού Κόλπου "Η ΑΛΚΥΩΝ" στο Υπουργείο Περιβάλλοντος με κείμενο - παρέμβαση που απέστειλε για την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων της ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΟΔΟΥ Α.Ε.

Κορινθιακός: Eνιαία περιοχή, με ενιαία Χωροταξία και Διοίκηση

 

ΠΡΟΣ :  ΥΠΕΚΑ / ΕΥΠΕ  ( Τμήμα Α’ )                                                                                                                               ΑΙΓΙΟ   04/07/2013

 

ΘΕΜΑ. ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ

ΤΗΣ ΥΠ’ΑΡ. 104892/16-6-2006 ΚΥΑ Ε.Π.Ο. ως προς την περιβαλλοντική

αδειοδότηση λατομείων και δανειοθαλάμων για τις ανάγκες κατασκευής του

αυτοκινητόδρομου Κόρινθος – Πάτρα.                                                              

 

Η ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΕΙΛΗ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟ ΤΩΝ ΠΥΛΩΝ

 

Η Ομοσπονδία Οικολογικών Οργανώσεων Κορινθιακού Κόλπου « Η ΑΛΚΥΩΝ » εκφράζει με αυτό το έγγραφό της τα παλιά και νέα συμπεράσματα ενός δημόσιο διαλόγου  που έχει ξεκινήσει και συνεχίζεται από όλους τους  φορείς στην Αιγιάλεια και την Κορινθία  για το ανωτέρω θέμα της Μ.Π.Ε.

Κατ΄αρχήν υπάρχει ένα ερώτημα.

Όταν κατασκευάζονται μεγάλα τεχνικά έργα, η τροφοδοσία με πρώτες ύλες είναι η βασική προϋπόθεση ολοκλήρωσής των.

Πρέπει να υπάρχει η απαιτούμενη άρτια οικονομοτεχνική μελέτη πριν την έναρξη των εργασιών, όπως και για κάθε άλλη οικονομική δραστηριότητα

Η ανωτέρω Μ.Π.Ε. δηλώνεται ως τροποιητική της υπ΄αριθμ. 104892/16-6-2006 ΚΥΑ Ε.Π.Ο.

Γιατί αυτή η παράλειψη όσον αφορά την ανάγκη λήψης επιπλέον 5.000.000 κυβικών μέτρων για την ολοκλήρωση της Ν.Ε.Ο. ;

Πως εγκρίθηκε και από ποιες υπηρεσίες του κράτους  μια ελλιπής μελέτη;

Η απάντηση που δόθηκε στο παραπάνω ερώτημά μας, από πλευράς της εταιρείας και της εκπροσώπου του Υπουργείου Ανάπτυξης Κας Καϊμάκη  στην συνεδρίαση της διεύθυνσης  περιβάλλοντος της  Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ισχυροποιούν ακόμη περισσότερο το ερώτημά μας  προς τις αρμόδιες εγκριτικές αρχές.

Οι συνέπειες λήψης των υλικών από τα ποτάμια της Αιγιάλειας θα είναι.

1. Δραστική μείωση των υδάτων που εισέρχονται στον υπόγειο υδροφόρο ορίζοντα στην ευρύτερες

    περιοχές πέρα από τα όρια των ποταμών δηλ. στις γεωτρήσεις ύδρευσης και άρδευσης που είναι

    εκατοντάδες στην περιοχή τις Αιγιαλείας.

    Τα φωτογραφικά ντοκουμέντα που έχουμε από τις αμμοληψίες που διενεργεί η ίδια εταιρεία,

    βάσει της αρχικής αδειοδότησής της στον ποταμό Κράθι είναι αποκαλυπτικά της καταστροφής

    που θα συντελεστεί. ( Επισυνάπτουμε cd) .

2. Η διάβρωση των ακτών της βόρειας Πελοποννήσου  που προχωρά με ραγδαίους ρυθμούς τα

    τελευταία χρόνια σε Κορινθία και Αχαϊα, θα ενταθεί  με πολύ πιο γρήγορους ρυθμούς.

    Τα αιτήματα των Δημοτικών Διαμερισμάτων, των Δήμων, των Περιφερειών για βοήθεια από τη

    πολιτεία στην  αντιμετώπιση αυτού του φαινομένου είναι καθημερινά.

 

    Η περιουσία των πολιτών που είναι κοντά στην θάλασσα απειλείται άμεσα από την διάβρωση.

    Η εκπρόσωπος του Υπουργείου Ανάπτυξης – στην συνεδρίαση της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος

    της Π.Δ.Ε. – είπε ότι  οι επιστήμονες της εταιρείας  έπεισαν  τους υπηρεσιακούς παράγοντας του

    εν λόγω Υπουργείου ότι δεν θα υπάρξει διάβρωση των ακτών μας από αυτές τις αμμοληψίες.

    Γιατί αυτή η ευθεία επίθεση ενάντια στην κοινή λογική;

    Όλοι μας γνωρίζουμε ότι η διάβρωση των ακτών μας οφείλεται κατά κύριο λόγο  στο

    ελλειμματικό ισοζύγιο φερτών υλικών που δημιουργείται στις ακτές επειδή οι φορείς μεταφοράς

    τους, που είναι τα ποτάμια και οι χείμαρροι, δεν μεταφέρουν τις αντίστοιχες ποσότητες που

    διαβρώνει ο κυματισμός της θάλασσας.

    Εξ  άλλου όποιος έχει στοιχειώδη επιστημονική γνώση της μορφολογίας του βυθού του

    Κορινθιακού Κόλπου  και της σεισμικότητάς του, δεν θα διανοούνταν ποτέ να τολμήσει να πάρει 

    φερτές ύλες από τις κοίτες των ποταμών του.

    Στην ΜΠΕ  της εταιρείας  κατατίθεται η θέση ότι στον ποταμό Μεγανίτη  έχουμε αύξηση της

    ακτογραμμής από τα έτη 2007 έως 2012.

    Στον ορθοφωτοχάρτη  μεταβολής της ακτογραμμής  αποτυπώνεται  η ακτογραμμή τα έτη 1945,

    2007,2012.

    Γιατί επιλέχτηκαν αυτά τα έτη;

    Το μεγάλο χρονικό διάστημα 1945 – 2007 δίνει την δυνατότητα της κατά το  δοκούν ερμηνείας της  πραγματικής κατάστασης.

    Υπάρχουν αεροφωτογραφίες ανά είκοσι έτη στις αρμόδιες αρχές, ίσως και πιο μικρής χρονικής διάρκειας από τις οποίες  φαίνεται η μεταβλητότητα της ακτογραμμής και που σε συνδυασμό με τα γεγονότα που σας αναφέρουμε παρακάτω μας οδηγούν με μεγαλύτερη ακρίβεια σε ασφαλή συμπεράσματα.

    Κατά το χρονικό διάστημα 1945 – 2007 συνέβησαν τα παρακάτω στον ποταμό Μεγανίτη και τα άλλα ποτάμια της Αιγιάλειας.

    - Στις αρχές της δεκαετίας του 1970 κατασκευάστηκε η υφιστάμενη  Ν.Ε.Ο. Κορίνθου – Πατρών.

      Από όλα τα ποτάμια της Αιγιάλειας αντλήθηκαν εκατομμύρια κυβικά αμμοχάλικου για την επίστρωσή της.

    - Το 1973 – 1974 σε όλα τα ποτάμια της Αιγιάλειας, με απόφαση της Διοίκησης σε Νομαρχιακό επίπεδο κατασκευάστηκαν  αναχώματα ( σαρτζανέτ)  εκατέρωθεν της κοίτης των ποταμών.

      Φυσικά τα υλικά αντλήθηκαν από τις κοίτες.

    - Συνέχεια αυτής της λεηλασίας ήταν η εγκατάσταση διαφόρων εργαλάβων, με αδειοδότηση από πλευράς της πολιτείας και μη. ( Τα ονόματα αυτών τα γνωρίζουμε ).

    - Μόνο το 2000 με απόφαση της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης  Αχαΐας απαγορεύτηκε η αμμοληψία σε βάθος μερικών χιλιομέτρων από τις εκβολές.

    - Μετά είχαμε αδειοδοτήσεις σε επιλεγμένα σημεία. Αλλά το πλιάτσικο συνεχίζονταν κανονικά.

    - Μετά το 2000, άρχισαν να αναπτύσσονται  οι περιβαλλοντικοί φορείς  και η πίεση τους για απομάκρυνση  των εργοταξίων από τα ποτάμια είχε αποτελέσματα στο θετικό ισοζύγιο των φερτών υλικών στις ακτές.

    Έχουν γίνει πολλοί μεγάλοι αγώνες των φορέων των πολιτών και των Δήμων  για να σταματήσουν οι παράνομες αμμοληψίες στα ποτάμια της βόρειας Πελοποννήσου.

    Δεν θα  επιτρέψουμε να συμβεί άλλο ένα επιπλέον ανοσιούργημα στον πολύπαθο Κορινθιακό Κόλπο.

    Η ίδια η Μ.Π.Ε. της εταιρείας προβλέπει αναπλήρωση των  λάκκων που θα ανοίξουν στις περιοχές  εξόρυξης της κοίτης των ποταμών  μετά από (20) είκοσι χρόνια.

    Πολλαπλάσια χρόνια των είκοσι θα απαιτηθούν για να πάνε τα νέα αυτά υλικά στην θάλασσα για να χτίσουν τις ακτές όταν προβλέπεται  στην μελέτη η λήψη να γίνει σε αποστάσεις δέκα έως είκοσι χιλιόμετρα μακριά από τις παραλίες.

Η Ομοσπονδία μας με έγγραφό της ζήτησε γνωμάτευση του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. με το εξής ερώτημα.

    Από τις κοίτες των ποταμών της Αιγιάλειας  Σελινούντα, Μεγανίτη και Κράθι προβλέπεται σε Μ.Π.Ε. που κατέθεσε η  εταιρεία ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε., για την κατασκευή της Ν.Ε.Ο., η λήψη εκατοντάδων χιλιάδων κυβικών μέτρων φερτών υλών (αμμοχάλικου).

    Ποιες θα είναι οι συνέπειες  από αυτή την ανθρώπινη παρέμβαση στα φυσικά οικοσυστήματα:

   ( Επισυνάπτουμε  την γνωμάτευση του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε  με υπογραφή του Δ/ντή του Ινστιτούτου Ωκεανογραφίας.)  

3.  Χωριά όπως το Μαυρίκι και ο οικισμός Αχλαδιά του Δ.Δ. Φτέρης  στην Αιγιάλεια που είναι πυρόπληκτες  από τις φωτιές του 2007 και έχουν κλίσεις του εδάφους  50-70%, απειλούνται άμεσα με κατολισθήσεις όταν θα έχουμε αφαίρεση υλικών από τον ποταμό Σελινούντα τα οποία λειτουργούν ως θεμέλια στην συγκράτηση των επικλινών εδαφών της περιοχής αυτής.

4.  Τα κέρδη για την κατασκευαστική εταιρεία  θα είναι πολύ μεγάλα όταν θα πάρει έτοιμο υλικό χωρίς να απαιτείται βιομηχανική επεξεργασία.

5.  Η Πολιτεία θα αναγκαστεί, από τα φυσικά φαινόμενα που θα προκύψουν μετά το τέλος των έργων αυτών, να δαπανήσει δισεκατομμύρια ΕΥΡΩ  για αποκατάσταση των περιοχών που θα πληγούν. Το κόστος  ποιος θα το πληρώσει;

  Η Ομοσπονδία Οικολογικών Οργανώσεων Κορινθιακού Κόλπου «Η ΑΛΚΥΩΝ » προτείνει:

1. Η ΕΥΠΕ / ΥΠΕΚΑ να απορρίψει πλήρως την μελέτη της ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΟΔΟΥ

και να απαγορεύσει την λήψη υλικών  από τους « δανειοθαλάμους » όπως χαρακτηρίζεται το ξεκοίλιασμα  των ποταμών μας.

2. Να χωροθετηθούν λατομικές ζώνες, από τις  Περιφέρειες Δυτικής Ελλάδας και Πελοποννήσου, που θα καλύψουν πλήρως τις ανάγκες κατασκευής της  Ν.Ε.Ο.

Η Βόρεια Πελοπόννησος γεωλογικά αποτελείται από κροκαλοπαγή πετρώματα που είναι κατάλληλα για όλα τα τεχνικά έργα.

Η μη ύπαρξη κατάλληλων γεωλογικών στρωμάτων για εξόρυξη είναι μύθος.

Οι γεωλογικοί χάρτες του ΙΓΜΕ  είναι αποκαλυπτικοί.

Η χωροθέτηση  αυτών των ζωνών να γίνει με προδιαγραφές τεχνικές και περιβαλλοντικές τέτοιες ώστε να χρησιμοποιηθούν στο  μέλλον για τεχνικά έργα και ανέγερση οικοδομών.

Για τα λειτουργούντα και προβλεπόμενα νέα – βάσει της μελέτης -  λατομεία να αυξηθεί το κόστος περιβαλλοντικής αποκατάστασης τουλάχιστον στο διπλάσιο, να υποχρεωθεί η εταιρεία να συντηρεί την περιβαλλοντική αποκατάστασή τους για δέκα χρόνια (10) όταν πλέον θα μπορούν μόνα τους να αναπτυχτούν τα αναδασωτέα δενδρύλλια και με ρήτρες όπως ορίζει η περιβαλλοντική νομοθεσία.

3. Προτείνουμε η εταιρεία να πάρει υλικό και από εκτάσεις ιδιωτικές ή δημόσιες που τα παλαιά χρόνια οι κοίτες των ποταμών είχαν επιστρώσει με φερτές ύλες.

Τέτοια χωράφια ή οικόπεδα είναι εκατοντάδες σε όλη την Αιγιάλεια  κοντά στις οριοθετημένες με «σαρτζανετ» κοίτες των ποταμών.

Για την λήψη αυτών των υλικών, που είναι ποιοτικά ισάξια της ενεργής κοίτης, η εταιρεία θα πρέπει να δαπανήσει μερικές χιλιάδες ΕΥΡΩ.

Στην ΜΠΕ αναφέρεται ότι θα ληφθούν υλικά 5100 m2 από το οικόπεδο Ασημακόπουλου στο Δ.Δ. Σελινούς του Δήμου Αιγιάλειας σε έκταση 2100 m2.

Αρα για την λήψη των 600000 m3 που προβλέπει η μελέτη να παρθούν από τα ποτάμια, θα χρειαστούν να  αγορασθούν – ενοικιαστούν 250 στρέμματα περίπου.

Το κόστος αγοράς αυτών είναι μηδαμινό για το εύρος του προϋπολογισμού του έργου, περίπου 1.200.000 ΕΥΡΩ το ανώτερο.

Εδώ εμείς έχουμε να σας υποβάλλουμε την εξής επίσης πρόταση.

Αφού αντληθούν οι ποσότητες του αμμοχάλικου για την Ν.Ε.Ο. τα ανοικτά αυτά ορύγματα να γεμίσουν με υλικό εξυγίανσης  που υπάρχει εκατέρωθεν της κοίτης των ποταμών Σελινούντα  και Βουραϊκού από παράνομες εναποθέσεις υλικών εκσκαφής από οικοδομές.

Έτσι  το τελικό  κόστος των  250 στρεμμάτων  που θα αγοράσει και θα μεταπωλήσει ή θα ενοικιάσει η εταιρεία, θα μειωθεί στο ελάχιστο.

Σας επισυνάπτουμε.

- Γνωμάτευση ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε – ΑΜΜΟΛΗΨΙΕΣ ΠΟΤΑΜΙΩΝ ΑΠΟΘΕΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ ΚΑΙ ΠΙΘΑΝΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΑΚΤΕΣ ΤΗΣΠΕΡΙΟΧΗΣ.

- Γνωμάτευση του ΙΓΜΕ το 2001 για αμμοληψίες στον Μεγανίτη, σε ερώτημα του τότε Δήμου Συμπολιτείας και νυν Αιγιάλειας.

- Μελέτη Πανεπιστημίου Πατρών ( Γ. ΓΚΙΩΝΗΣ, ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ Γ. ) ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΩΝ

 ΑΚΤΩΝ ΤΗΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΛΟΓΩ ΚΥΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ.

- Μελέτη ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. – ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΤΩΝ ΔΕΛΤΑΪΚΩΝ ΑΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ

  ΠΟΤΑΜΟΥ ΚΡΑΘΙ / ΑΚΡΑΤΑ ΑΧΑΙΑΣ.

- Τα συμπεράσματα ημερίδας του ΤΕΕ – Τμήμα Δυτικής Ελλάδας για την διάβρωση των ακτών.

- Πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων 2012. ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΚΤΩΝ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΠΟ

  ΤΗΝ ΔΙΑΒΡΩΣΗ.

- Γνώμη του Προέδρου της επιτροπής περιβάλλοντος της βουλής για την προστασία του Κορινθιακού Κόλπου.

- CD πρόσφατων φωτογραφιών για τις αμμοληψίες που έχει εκτελέσει η  εταιρεία στον Κράθι ποταμό. 

Επιθυμούμε να συμμετάσχουμε στην διαδικασία συζήτησης της εν λόγω μελέτης από την υπηρεσία σας.

Τηλ. Επικοινωνίας  Αγγελόπουλος Δήμος  6977 932523

                                Κελλάρης Βασίλης      6977 668776

 

 

 

 

                                    Για το Διοικητικό Συμβούλιο

 

           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

    ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΣ                                            ΚΕΛΛΑΡΗΣ  ΒΑΣΙΛΗΣ