Χρονιά Καλή με υγεία, πρόοδο κι επιτυχίες

2015

ΝΑΙ, υπάρχει φως στην ασφυξία των καταναλωτών από την παγκοσμιοποίηση! Τα αντικαταναλωτικά βήματα προς:

την οικοαυτάρκεια, την ανταλλαγή και την αντίσταση!

Το ΔΣ της ΒΙΟΖΩ