ΕΟΑΝ: Με πρόβλημα τα μισά από τα 22 συλλογικά συστήματα ανακύκλωσης

1Περίπου τα μισά από τα συλλογικά συστήματα ανακύκλωσης έχουν σημαντικά προβλήματα στη λειτουργία τους, σύμφωνα με τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ).

Τα μεγαλύτερα από αυτά διατηρούν «αδρανή» σημαντικά αποθεματικά, ενώ κάποια αναπτύσσουν παράλληλα και επιχειρηματική δραστηριότητα, κατά παράβαση της νομοθεσίας, που πρόκειται τον επόμενο μήνα να καταλήξει σε νομοθετική πρόταση προς το υπουργείο Περιβάλλοντος για τη λειτουργία των συστημάτων ανακύκλωσης και της σχέσης τους με το κράτος.

Με φόντο τα παραπάνω ο ΕΟΑΝ υλοποιεί δύο ηλεκτρονικά μητρώα ελέγχου διαχείρισης των απορριμμάτων της χώρας, ενώ παράλληλα καταβάλει προσπάθειες να αντιμετωπίσει τις περιβαλλοντικές συνέπειες της προσφυγικής κρίσης, καθώς τυχόν ολιγωρία αναμένεται να έχει άμεσες επιπτώσεις στη δημόσια υγεία.

Πιο συγκεκριμένα, όπως έγινε γνωστό από τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΟΑΝ, Δημήτρη Πολιτόπουλο, τα απορρίμματα, τα οποία προκύπτουν από την προσφυγική κρίση, φθάνουν τους 20 τόνους ημερησίως. Ειδικότερα, στη Λέσβο τα απορρίμματα φθάνουν στα 4.000 κυβικά μέτρα και είναι στοιβαγμένα σε ένα οικόπεδο.

Εάν αυτά σύντομα δεν αποσυρθούν, ελλοχεύει σοβαρός υγειονομικός κίνδυνος. Όπως υπογραμμίστηκε, μόνο τα κόστη συλλογής, συγκέντρωσης και φύλαξης είναι τεράστιο.

Ο κ. Πολιτόπουλος, δήλωσε ότι απαιτείται εθνική και κοινοτική πολιτική στο θέμα, προκειμένου να αναζητηθούν πόροι από την Ε.Ε., ενώ έκανε γνωστό ότι σε επεξεργασία βρίσκεται οικονομικοτεχνική έκθεση ειδικά για τις λέμβους, η οποία αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί εντός δύο εβδομάδων.

Επιπλέον, ο ΕΟΑΝ υλοποιεί δύο μητρώα για τον έλεγχο της διαχείρισης των απορριμμάτων σε εθνικό επίπεδο.
Το πρώτο το οποίο ήδη εμπλουτίζεται με στοιχεία, είναι το εθνικό μητρώο παραγωγών που είναι εγγεγραμμένοι στα συστήματα προϊόντων ή συσκευασιών και αφορά την ανακύκλωση, ενώ συντάσσεται παράλληλα και η σχετική ΚΥΑ.

Το κεντρικό μητρώο αφορά στην καταγραφή και διαχείριση όλων των απορριμμάτων της χώρας, όπως βιομηχανικά απόβλητα, επικίνδυνα απόβλητα κ.λπ.

Όπως εκτιμάται, τέλος Απριλίου θα έχει ολοκληρωθεί το τεχνικό κομμάτι και ακολουθεί η σχετική ΚΥΑ. Το εν λόγω σύστημα θα είναι συνδεδεμένο με το ΓΕΜΥ και ΤAXIS, ενώ αναμένεται να φέρει επιπλέον έσοδα στα κρατικά ταμεία όπου θα μπορούν να διατεθούν στον τομέα της ανακύκλωσης.

Παράλληλα, με σχετική νομοθετική ρύθμιση θα προβλέπονται κυρώσεις σε περίπτωση μη συμμόρφωσης παραγωγών.

Εκτός από τα περιβαλλοντικά οφέλη, στόχο αποτελεί η μείωση της εισφοροδιαφυγής η οποία βρίσκεται σήμερα σε ποσοστό της τάξης του 35%. Μέσω αυτής της διαδικασίας θα φθάσουμε από τους 500.000 στους 800.000 τόνους ανακυκλώσιμων σε πρώτη φάση. Ενώ η μείωση του κόστους διαχείρισης στους δήμους αναμένεται να φθάσει το 35%.

Αυτό σημαίνει μεγαλύτερα έσοδα και καταπολέμηση του αθέμιτου ανταγωνισμού, όπως υπογραμμίστηκε. Σημειώνεται δε, ότι στα 45 εκατ. ευρώ ανέρχονται τα ετήσια έσοδα από τα συστήματα, με βάση τα στοιχεία του 2014.