Για την Παγκόσμια Ημέρα Δασών

dasosΤην 21η Μαρτίου κάθε έτους η εαρινή ισημερία συμπίπτει με την πρώτη ημέρα της άνοιξης. Αυτή η ημέρα καθιερώθηκε από τον Οργανισμό Τροφίμων και Γεωργίας (FAO) των Ηνωμένων Εθνών, ως ημέρα προβληματισμού σχετικά με το ρόλο και την αξία των δασών και γενικότερα των χερσαίων οικοσυστημάτων στη διατήρηση της ζωής στον πλανήτη.

Η Ριζοσπαστική Κίνηση Πολιτών Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης (ΡΙ.ΚΙ.Π. Β.Β.Β.) αγωνίζεται για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και τιμά και αναδεικνύει την προσφορά των δασών, εξαίρει τη σπουδαιότητά τους και περισσότερο από κάθε άλλη φορά, τονίζει την άμεση ανάγκη προστασίας και επαύξησής τους ως απαραίτητη προϋπόθεση για την δική μας επιβίωση.

Τα δασικά οικοσυστήματα αποτελούν τη θεμελιώδη συνιστώσα του περιβάλλοντος, είναι τα φίλτρα και οι συντελεστές για ποιοτικότερο περιβάλλον τόσο για τον άνθρωπο όσο και για τα άλλα έμβια όντα. Συνεισφέρουν στον άνθρωπο σε πολυποίκιλα πεδία αλληλένδετα μεταξύ τους σε οικονομικό, κοινωνικό και κυρίως σε περιβαλλοντικό επίπεδο.

Όλοι γνωρίζουμε για τον αφανισμό δασών σε παγκόσμιο επίπεδο.

Στη χώρα μας η ασκούμενη πολιτική ήταν και είναι επικίνδυνα ελλιπής.

Η σύνταξη και οριστικοποίηση των δασικών χαρτών που θα διασφάλιζε τις δασικές περιοχές καθυστερεί σημαντικά.

Σήμερα, έπειτα και από τις δύσκολες οικονομικές συνθήκες που βιώνουμε στη χώρα μας, απαιτείται να επαναπροσδιορίσουμε τον τρόπο αντιμετώπισης των ποικίλων προβλημάτων των δασικών οικοσυστημάτων τόσο σε διοικητικό όσο και σε θεσμικό επίπεδο μέσω της ανάληψης των απαιτούμενων πολιτικών πρωτοβουλιών. Αυτές θα πρέπει να τείνουν στην αξιοποίηση του δασολογικού επιστημονικού δυναμικού της χώρας και στην επαρκή στελέχωση των υπηρεσιών αυτών. Απαιτείται η δημιουργία τμημάτων ή φορέων αειφορικής διαχείρισης, ανάπτυξης, αξιοποίησης και προστασίας των χερσαίων αλλά και θαλασσίων οικοσυστημάτων προς όφελος του κοινωνικού συνόλου στο διηνεκές.

Η ενεργή συμμετοχή των πολιτών για την προστασία των δασών είναι η σημαντικότερη ασπίδα έναντι κάθε επιβουλής.

ΡΙ.ΚΙ.Π. Β.Β.Β.